Herrlaget

Träningstider: 

Måndag 20.30-22.00 Vällingbyhallen S
Onsdag 20.30-22.00 Vällingbyhallen S
Torsdag 20.30-22.00 Vällingbyhallen S

Coacher:

Stefan Bergman - stefanbergman74@gmail.com

Christer Lönnqvist